Home / Bedrijvenpark / lid worden
Ondernemersvereniging

Lid worden

Ondernemersvereniging Ekkersrijt is de spin in het web op het bedrijvenpark en kan veel betekenen voor de ondernemers die er zijn gevestigd. Dat doen we voor én met jou. Jouw lidmaatschap is dus essentieel om nog meer voor elkaar te krijgen en samen te bouwen aan een sterke en hechte gemeenschap. Waarin we elkaar onderling versterken en krachtig staan naar de partners van Bedrijvenpark Ekkersrijt. 

Wil je lid worden? We zetten hieronder een aantal gegevens voor je op een rij.

Normale leden

De contributie is afhankelijk van het aantal werknemers op de vestiging van de aangesloten onderneming op Ekkersrijt. Deze is als volgt opgebouwd:

1 - 4   werknemers: € 108 per jaar

5 - 10 werknemers: € 178 per jaar

11-50 werknemers: € 243 per jaar

 >  50 werknemers: € 340 per jaar

Gewoon lid van de vereniging kun je zijn met een bedrijf gevestigd op Ekkersrijt.

Die bedrijven die gevestigd zijn op het Bedrijvenpark Ekkersrijt Son en Breugel en die georganiseerd zijn vanuit een en dezelfde juridische rechtspersoon en fysiek gescheiden zijn door twee of meer vestigingen, kunnen zich met succes eenmaal beroepen op een eventueel 2e lidmaatschap à € 70 per jaar.

Buitenleden
De jaarcontributie voor buitenleden conform gewone leden.

Buitenleden kunnen worden:
- oud-leden, die inmiddels hun werkzaamheden op Ekkersrijt hebben beëindigd
- bedrijven die betrokken zijn bij het industrieterrein Ekkersrijt.

O.G.-leden
Beleggers/verhuurders die op Ekkersrijt panden bezitten en niet zelf aldaar een bedrijf uitoefenen kunnen o.g.-lid worden.

De contributie voor o.g.-leden bedraagt:
€ 108 voor bezitters van een enkelvoudig pand
€ 178 voor bezitters van meerdere panden of gebouwencomplexen

Alle voornoemde contributiebedragen zijn exclusief 21% btw.


Inschrijven lidmaatschap ondernemersvereniging Ekkersrijt
U kunt uzelf aanmelden als lid van ondernemersvereniging Ekkersrijt door in te loggen met uw account. Indien u nog geen account heeft aangemaakt voor deze website kunt u  een gratis account aanmaken
Vervolgens kunt u na het inloggen op de knop:
"Aanmelden bij Ondernemersvereniging Ekkersrijt"
klikken welke bovenaan de account-pagina staat.

Opzeggen, schriftelijk of per mail, vóór einde boekjaar.
Bij inschrijving in de loop van het jaar wordt de contributie berekend vanaf het begin van het kwartaal volgend op de datum van toetreding.