bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)

Bent u al OVE lid?

De OVE is er voor de ondernemers op Ekkersrijt en organiseert diverse (netwerk)bijeenkomsten voor de leden.
Wilt u ook aansluiten? Meld u dan vandaag nog aan!

Lees verder

Bent u al SBBE lid?

Bekijk hier de mogelijkheden!

Lees verder

WELKOM BIJ BEVEILIGING BEDRIJVEN (SBBE)

Op het bedrijvenpark Ekkersrijt is de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) actief. Deze stichting is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Son en Breugel, de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) en de politie afdeling Best, Oirschot en Son en Breugel. De SBBE houdt toezicht op de beveiliging op Ekkersrijt als het gaat om de publieke ruimtes.


In verband met het innoverende karakter van de genomen maatregelen, zijn voor de verschillende projecten bijdrages ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant en het Industrieschap Ekkersrijt. Daarnaast hebben ook de ondernemers op het bedrijvenpark en de gemeente Son en Breugel een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan het welslagen van de beveiliging op Ekkersrijt.


Voordelen deelname aan de SBBE
Wat krijgt u standaard voor deelname aan de SBBE?
Het standaard pakket voor ondernemers op het bedrijvenpark Ekkersrijt is als volgt:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week intelligent cameratoezicht en kenteken-registratie;
 • Preventieve nachtelijke controle door het beveiligingsbedrijf;
 • snelle respons bij inbraak of calamiteiten;
 • preventie, signalering, registratie en respons in één systeem;
 • bruikbare beelden voor opsporing door politie en justitie;
 • de beelden worden tenminste gedurende 7 dagen opgeslagen alvorens te worden vernietigd;
 • de beelden van inbraken of calamiteiten waarvan aangifte is gedaan worden ter beschikking gesteld van de ondernemer en op aanvraag aan de politie en het Openbaar Ministerie;
 • de beveiligingsfunctionaris resp. het beveiligingsbedrijf doen in dat geval een eerste check;
 • invloed op de kwaliteit van de omgeving;
 • persoonlijk contact via de beveiligingsfunctionaris;
 • de meeste verzekeringsmaatschappijen geven tot aan 15 % korting op uw verzekeringspremie, voor gebouw inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie;
 • ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken en een gratis beveiligingsplan voor bedrijven die hun verzekeringspakket hebben afgesloten via de RABObank resp. Interpolis.

De doelstellingen van de SBBE zijn als volgt geformuleerd:

 1. Het bevorderen van de veiligheid in het algemeen en meer speciaal het bevorderen van ongestoord gebruik van hun goederen door de gerechtigden, alles op het bedrijvenpark Ekkersrijt en omgeving.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van een door de gemeente Son en Breugel, de regiopolitie Brabant-Zuidoost, afdeling Best-Oirschot-Son en Breugel en de gebruikers van bedrijventerreinen, gezamenlijk en in samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld, pakket van beveiligingsmiddelen en -maatregelen.
Aanmelden als SBBE lid

Wanneer u wenst lid te worden van de SBBE, dan kunt u contact opnemen met onze beveiligingscoördinator de heer Rick Degger, e-mail: beveiliging@ekkersrijt.nl. Hij kan u informeren over dit lidmaatschap en de vele voordelen om bij de SBBE aangesloten te zijn.

Lees verder >
(Digitale) aangifte

Bent u de dupe van een strafbaar feit? Doe dan altijd aangifte! Dit kan zowel persoonlijk, de politie houdt spreekuur in het gemeentehuis van Son en Breugel, of via internet. Meer informatie over digitale aangifte via www.politie.nl

Lees verder >
Beveiligingscoördinator

Beveiligingscoördinator Rick Degger is het aanspreekpunt m.b.t. veiligheid in de breedste zin van het woord. Hij onderhoudt de contacten met het SBBE bestuur, beveiligingsbedrijf 'Spyke' en met de politie. Heeft u vragen op het gebied van beveiliging van en op Ekkersrijt, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: beveiliging@ekkersrijt.nl.

Lees verder >
Preventie tips

'Voorkomen is beter dan genezen' en dit geldt ook zeker op het gebied van veiligheid. Daarom deelt de SBBE graag met u preventietips op het gebied van brand, inbraak, omgaan met agressie en het voorkomen van (interne) fraude. Lees via 'lees meer' de belangrijkste tips of download deze.

Lees verder >
2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.