Home / Bedrijvenpark / Veiligheidscoördinator
Beveiliging Bedrijven

Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinator 

De SBBE veiligheidscoördinator is belast met de directe afhandeling van onderwerpen inzake beveiliging dan wel de contacten met de ingehuurde observatieruimte en de surveillance dienst. Veiligheidscoördinator Rick Degger kun je bereiken via e-mail beveiliging@ekkersrijt.nl en telefonisch op nummer 06 24 39 67 71.

De Veiligheidscoördinator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

1) Begeleiding en controle van het veiligheidssysteem

 1. Aansturen van en contact onderhouden en verzorging terugkoppeling alarmopvolging van de observatieruimte. 
 2. Contact onderhouden met de politie en de surveillance dienst.
 3. Het houden van steekproeven door de systemen te testen
 4. Bewaking van en onderhoud aan de technische systemen

2) Ledenbestand en ledentevredenheid

 1. Werving van nieuwe leden
 2. Bezoeken van bestaande leden
 3. Advisering over interne beveiliging
 4. Het promoten van aansluiting bij schil 3 en 4 (cameratoezicht op bedrijfsterrein en achter de voordeur)
 5. Analysering van incidenten bij bedrijven en terugkoppeling na incidenten meldingen n.a.v. camerabeelden
 6. Stimulering van het veiligheidsbewustzijn
 7. Bedrijven ondersteunen bij het doen van aangifte

3) Verbetermanagement

 1. Het maken van statistisch rapportages over de veiligheidssituatie
 2. Analysering statistisch rapportages (met bijbehorende voorstel voor verbetering) en het doen van verbetervoorstellen
 3. De ingehuurde observatieruimte en de surveillance dienst aansturen op functionering
 4. Bespreking van situaties met de politie en het bestuur van Stichting Bedrijven Beveiliging Ekkersrijt (SBBE)

4) Overlegstructuur

 1. Regelmatig overleg met de gemeente over operationele zaken van het openbaar terrein (groen, grijs, verlichting etc.)
 2. Zitting nemen in de werkgroep van de SBBE (uitvoering)
 3. Rapporteren aan het bestuur van de SBBE (beleid)
 4. Maandelijks evalueren van de verrichte werkzaamheden, hiervan een verslag opstellen en dit aan het bestuur van de SBBE ter beschikking stellen

5) Algemeen

 1. Mede op peil en actueel houden van het bedrijvenregister op Ekkersrijt
 2. Constateren, analyseren en het doen van verbetervoorstellen voor veiligheid op Ekkersrijt in brede zin.