bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Stichting beveiliging bedrijven / Beveiligingscoördinator

BEVEILIGINGSCOÖRDINATOR

Met de directe afhandeling van onderwerpen inzake beveiliging respectievelijk de contacten met het ingehuurde beveiligingsbedrijf Spyke is de beveiligingscoördinator belast. Beveiligingscoördinator Rick Degger kunt u bereiken via e-mail beveiliging@ekkersrijt.nl.

 

De volgende taken en verantwoordelijkheden vallen onder de beveiligingscoördinator zijn verantwoordelijkheden:

1)    Begeleiding en controle van het veiligheidssysteem

 1. Aansturen van en contact onderhouden en verzorging terugkoppeling alarmopvolging Spyke
 2. Contact onderhouden met camera toezichtruimte van Spyke
 3. Contact onderhouden met de politie
 4. Het houden van steekproeven door de systemen te testen
 5. Bewaking van en onderhoud aan de technische systemen

2)    Ledenbestand en ledentevredenheid

 1. Werving van nieuwe leden
 2. Bezoeken van bestaande leden
 3. Advisering over interne beveiliging
 4. Het promoten van aansluiting bij schil 3 en 4 (cameratoezicht op bedrijfsterrein en achter de voordeur)
 5. Analysering van incidenten bij bedrijven en terugkoppeling na incidenten meldingen n.a.v. camerabeelden
 6. Stimulering van het veiligheidsbewustzijn
 7. Bedrijven hulp bieden bij het doen van aangifte

3)    Verbetermanagement

 1. Het maken van statistisch rapportages over de veiligheidssituatie
 2. Analysering en het doen van verbetervoorstellen
 3. P.A.C.’s en Toezichtcentrale aansturen op functionering
 4. Bespreking van situaties met de politie en Stichting Bedrijven Beveiliging Ekkersrijt (SBBE)
 5. Het bevorderen en doen van voorstellen over situaties op het bedrijvenpark

4)    Overlegstructuur

 1. Dagelijks overleg met de gemeente over operationele zaken en beheersdisciplines van het openbaar terrein (groen, grijs, verlichting etc.)
 2. Zitting nemen in de werkgroep van de SBBE (uitvoering)
 3. Rapporteren aan het bestuur van de SBBE (beleid)
 4. Halfjaarlijks evalueren van de verrichte werkzaamheden, hiervan een verslag leggen en dit aan het bestuur van de SBBE ter beschikking stellen

5)    Algemeen

 1. Mede op peil en actueel houden van het bedrijvenregister op Ekkersrijt
 2. Constateren,  analyseren en het doen van verbetervoorstellen voor veiligheid op Ekkersrijt in brede zin.
2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.