Contributiestructuur

Contributie SBBE
De contributiestructuur zoals die op dit moment wordt gehanteerd is als volgt:
Allereerst wordt gekeken naar de aard van het bedrijf. De door het bedrijf uitgevoerde activiteit wordt uitgedrukt in attractiviteit. Aan de attractiviteit wordt een bepaalde score toegekend. Vervolgens wordt gekeken naar de totale bedrijfsoppervlakte zoals die in het kadaster is opgenomen. Aan de grootte van de oppervlakte wordt ook een score toegekend. De totaalscore van de attractiviteit en de bedrijfsoppervlakte geeft aan welke contributie jaarlijks voor deelname aan de SBBE moet worden betaald.
Heeft het bedrijf meerdere vestigingen op het industriepark wordt per bedrijf een reductie van 11% op de contributiebijdrage gegeven. Bij 'lees meer' treft u een toelichting aan over de contributiestructuur.

Lees meer

Organisatie

Advertenties

Twitter

Foto's Ekkersrijt