bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Stichting beveiliging bedrijven / Contributie

CONTRIBUTIESTRUCTUUR

Contributie SBBE
De contributiestructuur zoals die op dit moment wordt gehanteerd is als volgt:
Allereerst wordt gekeken naar de aard van het bedrijf. De door het bedrijf uitgevoerde activiteit wordt uitgedrukt in attractiviteit. Aan de attractiviteit wordt een bepaalde score toegekend. Vervolgens wordt gekeken naar de totale bedrijfsoppervlakte zoals die in het kadaster is opgenomen. Aan de grootte van de oppervlakte wordt ook een score toegekend. De totaalscore van de attractiviteit en de bedrijfsoppervlakte geeft aan welke contributie jaarlijks voor deelname aan de SBBE moet worden betaald.
Heeft het bedrijf meerdere vestigingen op het industriepark wordt per bedrijf een reductie van 11% op de contributiebijdrage gegeven. Bij 'lees meer' treft u een toelichting aan over de contributiestructuur.


Bedrijfsactiviteiten:

 • Autobedrijven: High
 • Bouwmarkten: High
 • Technologie: High
 • Industrie: Medium
 • Transportbedrijven: Medium
 • Groothandel: Medium
 • MKB: Medium
 • Productiebedrijven: Low
 • Bouwbedrijven: Low
 • Kantoren: Low

Attractiviteit

 • Low: 1
 • Medium: 2
 • High:4

Bedrijfsoppervlakte

 •        0 t/m     999 m2         1
 • 1.000 t/m   2.999 m2         2
 • 3.000 t/m   4.999 m2         3
 • 5.000 t/m   8.999 m2         6
 • 9.000 t/m 19.999 m2        10
 •            > 20.000 m2         15
       

Totaal aantal punten, puntprijzen in euro's:
2               651,15

3               945,21

4            1.186,35

5            1.688,35

6            1.982,16

7            2.282,97

8            2.595,48

9            2.931.41

10          3.325,87

11          3.630,45

12          3.935,03

13          4.239,60

14          4.455,18

17          5.457,81

18          5.762,49

19          6.067,06

Lidmaatschap opzeggen
Het contract met de SBBE wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Mocht onverhoopt sprake zijn van opzegging van deelname, dient de volgende werkwijze in acht te worden genomen:

 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden, opzegging per email is niet toegestaan
 • Opzegging dient te geschieden drie maanden voor de afloop van het contract of de verlenging daarvan.
 • De opzegging moet worden verstuurd naar postbus 122, 5690 AC Son.

Adreswijziging doorgeven
Eventuele adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven per post via postbus 122 5690 AC te Son of via ons mailadres sbbe@ekkersrijt.nl.
Het betreft hier zowel wijzigingen door verhuizing c.q. een ander factuur of mail adres.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.