Home / Bedrijvenpark / lid worden
Beveiliging Bedrijven

Lid worden

Een veilig Bedrijvenpark Ekkersrijt, waar je je als bedrijf graag vestigt, als werknemer met plezier werkt en je als bezoeker welkom voelt. Dat is waar we als Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt voor staan, samen met onze leden en partners. Ontdek wat we voor elkaar kunnen betekenen en meld je aan!
Neem contact op met onze veiligheidscoördinator voor aanvullende informatie en een passende offerte.

Lidmaatschap opzeggen
Het contract met de SBBE wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Mocht onverhoopt sprake zijn van opzegging van deelname, dient de volgende werkwijze in acht te worden genomen:

  • Opzegging dient schriftelijk te geschieden, opzegging per e-mail is niet toegestaan.
  • Opzegging dient te geschieden drie maanden voor de afloop van het contract of de verlenging daarvan.
  • De opzegging moet worden verstuurd naar postbus 122, 5690 AC Son.

Adreswijziging doorgeven
Eventuele adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven per post via postbus 122 5690 AC te Son of via ons mailadres beveiliging@ekkersrijt.nl.
Het betreft hier zowel wijzigingen door verhuizing c.q. een andere factuur of mailadres.