bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Op bezoek bij de Commissaris van de Koning V/d Donk.

vrijdag 7 september 2018

Deze keer geen OVE netwerkbijeenkomst op Ekkersrijt, maar in 's-Hertogenbosch!

En wel in het Provinciehuis Noord-Brabant, u kent het wellicht wel; groot grijs gebouw aan de A2! Met ruim 25 ondernemers was de OVE te gast bij de Commissaris van de Koning en hebben we een rondleiding gekregen vanuit het hoogste punt; etage 23! Maar ook is de OVE 'diep' gegaan; de atoomkelder van het Provinciehuis hebben we een bezoek mogen brengen en dan gaat u terug in de tijd. Prachtig om te zien hoe de jaren 60-70 hier bewaard is gebleven en we ons een voorstelling hebben kunnen maken over 'hoe te handelen in die tijd bij een crisis'. U moet weten dat deze atoombunker is gebouwd in de tijd van de 'koude oorlog'.

Voordat de OVE deze indrukwekkende rondleiding kreeg, werd de groep zeer warm onthaald met koffie/thee en een uitleg, inclusief korte film, door een van de provincie medewerkers. Bent u nieuwsgierig naar deze korte film, bekijk hem hier: Provincie Noord-Brabant promotie.

DSC04018-B
Daarna was het woord aan de heer Wim v/ Donk,  Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant. Hij nam ons mee in wat er allemaal wordt besproken in de raadzaal van het provinciehuis. Alle aanwezigen konden zelf ervaren hoe het is om in deze raadzaal te zitten, inclusief de interruptie microfoon. Alle provinciale beleidsvraagstukken worden minimaal een keer per maand door de diverse partijen besproken en er wordt levendig over gedebatteerd. Noord-Brabant staat bekend als 'kennisregio' en daarom is het bedrijfsleven een zeer belangrijk onderdeel binnen deze debatten en de toekomstvisie hierop. Omdat economie ook altijd gepaard gaat met 'bereikbaarheid' is dit tevens een belangrijk terugkerend onderwerp in alle beslissingen die genomen worden voor onze provincie. En natuurlijk kunnen mensen alleen maar goed functioneren, wonen en werken, als ook natuur en cultuur gewaardeerd worden. Daarom worden, bij het nemen van alle beslissingen, altijd alle besluiten getoetst aan ook deze Brabantse waardes. 

Er was ook alle ruimte voor de aanwezige ondernemers om vragen te stellen over wat hen bezig hield. Amanda Schiltmans, van Q-Studio en tevens voorzitter van Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ), maakte graag gebruik van deze gelegenheid om haar zorgen over het snel vergrijzende Son en Breugel te delen met de heer V/d Donk. St SOJ zet zich in om betaalbaar wonen, huur en koop, voor jongvolwassenen mogelijk te maken in de regio en de ambitieuze ideeën van St SOJ werden kort gedeeld, waarbij de heer V/d Donk zeer enthousiast regeerde en aangaf de ideeën graag te ontvangen om dit intern te gaan bespreken. 
DSC04012-B

DSC04015

Ook was er een vraag van een van de aanwezigen over 'De Ruit' rond Eindhoven/Nuenen/Helmond. Bereikbaarheid en korte reistijden, zijn voor ondernemers van groot belang. Met de toenemende drukte en daarmee langere reistijden, ontstaat er in de regio Eindhoven een uitdaging op dit gebied. De vraag was dan ook wat de provincie doet, en gaat doen, hieraan. De heer V/d Donk gaf aan dat er soms belangen 'botsen' en dat daarom ontwikkelen niet zo verlopen als dat er wellicht door iedereen gewenst is. Hij geeft aan dat mobiliteit een van de terugkerende onderwerpen zijn op de provincie agenda en dat hierover nog veel besproken moet worden.

Er was nog ruimte voor een vraag en deze kwam van Roel Greve van Koop Kantoormeubilair en Inrichtingen. Hij was vooral geinteresseerd welke beslissingen nu hier genomen worden en welke er nu precies bij de gemeente liggen. Duidelijk werd dat strategische keuzes genomen worden bij de provincie en gemeentes dit op het lokaal niveau doen. Toen werd de Commissaris van de Koning opgehaald voor zijn volgende vergadering en werd de gehele groep uitgenodigd voor een groepsfoto. Deze heeft de OVE nog niet ontvangen, maar zodra deze doorgestuurd is, zullen wij deze ook hier publiceren. Wel heeft onze OVE redactie zelf wat foto's gemaakt die we hier delen, met dank aan Q-Studio.

DSC04006

DSC04058

DSC04067

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.