Home / Bedrijvenpark / aangifte
Beveiliging Bedrijven

Aangifte

Digitale aangifte

De dupe van een strafbaar feit? Aangifte doen kan soms ook via internet!
De politie en de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) werken nauw samen als het gaat om de veiligheid op bedrijvenpark Ekkersrijt. Het is daarom belangrijk dat de politie op de hoogte is van de zaken die op het bedrijvenpark spelen. Alleen dan kan de politie bijtijds maatregelen nemen. Ben je toch de dupe geworden van een misdrijf? Dan kun je in sommige gevallen 'digitaal aangifte' doen. Via de 'lees meer' functie kun je lezen hoe dit werkt.

Aangifte via internet
Ondernemers die te maken hebben met zaken als diefstallen, inbraken en overlast, moeten dat altijd bij de politie melden. Aangifte doen van strafbare feiten kan in sommige gevallen ook gemakkelijk via het internet. Het gaat dan om eenvoudige zaken, waarbij de dader niet bekend is en er ook geen geweld gebruikt is. Denk bijvoorbeeld aan winkeldiefstal die pas later wordt ontdekt of een vernieling waar geen camerabeelden van zijn. Nadat aangifte is gedaan via het internet, komt er binnen vijf dagen per e-mail (of via de post) een afschrift van de aangifte retour. Aangifte doen via internet? Ga naar www.politiesonenbreugel.nl en klik bovenin op 'Aangifte'. Ook kun je meteen deze link gebruiken.

Geen aangifte via internet
In sommige gevallen kan er géén aangifte worden gedaan via het internet. Dat is bijvoorbeeld niet mogelijk als er kenmerken zijn van de dader, als er mogelijk sporen te vinden zijn, of als er geweld is gebruikt. Dan moet er een afspraak worden gemaakt om de aangifte bij de politie zelf te doen. Dat kan via 0900-8844.

Wat gebeurt er met een aangifte?
Aangiftes worden altijd geregistreerd in de politiesystemen. Daarmee worden kenmerken van de gestolen goederen of een beschrijving van de mogelijke dader vastgelegd. De politie beoordeelt de aangifte op de ernst van de zaak en de aanwezigheid van bijvoorbeeld sporen. Als er voldoende aanknopingspunten zijn, vindt er een nader onderzoek plaats. Zijn deze aanknopingspunten er niet en is het in de beoordeling van de politie een minder ernstig feit, dan wordt de zaak afgesloten. Mocht er later nadere informatie beschikbaar komen, dan kan de zaak worden heropend. Dat gebeurt bijvoorbeeld als gestolen goederen worden teruggevonden of een verdachte wordt aangehouden.

Tips bij het invullen van een digitale aangifteformulier
Gebruik het standaard aangifteformulier van de politie. De doorlink naar dit formulier tref je hierboven aan. Verder wil de politie graag weten wat jouw waarnemingen zijn, d.w.z. "Ik zag, ik hoorde" enz. Daarnaast dient er zoveel mogelijk antwoord te worden gegeven op de volgende voorbeeldvragen;

  • Wie heb je de diefstal zien plegen?
  • Wat heb je gezien en wat is er weggenomen?
  • Waar heb je gezien dat de diefstal plaatsvond?
  • Wanneer heeft de diefstal plaatsgevonden?
  • Waarmee heeft de winkeldief de diefstal gepleegd?
  • Welke wijze heeft de winkeldiefstal plaatsgevonden?
  • Waarom is de verdachte niet aangehouden, is het alarm niet afgegaan, enz. Dit is afhankelijk van situatie.

 Het formulier begeleid je daarin, maar vaak wordt geconstateerd dat de eigen verklaring summier is. Als je er niet uitkomt, kan een politiemedewerker op het politiebureau c.q. in het gemeentehuis (voor aanwezigheidstijden check www.sonenbreugel.nl) je daar uiteraard mee helpen.